acid resistance


rajasthan , jodhpur
uttar pradesh , izzatnagar